🔸باغ کمال تبریز آرامگاه کمال‌الدین بهزاد معروف ترین نقاش چیره دست قرن دهم هجری و کمال‌الدین مسعود خجندی از شعرای معروف قرن هشتم و نهم هجری است که در محله بیلانکوه شهر تبریز قرار دارد.
🔸کمال‌الدین بهزاد نقاش و نگارگر چیره‌ دست ایرانی قرن دهم هجری قمری و نگارگر مکتب هرات است. وی در دربار سلطان حسین بایقرا و نزد امیر علیشیر نوایی در هرات تقرب یافت و بعد از استیلای شاه اسماعیل اول صفوی بر ازبکان، همراه وی به تبریز آمد و در دوره شاه تهماسب صفوی نیز در تبریز با احترام زیست و در آنجا درگذشت.
🔸کمال‌الدین مسعود خجندی از شعرای معروف قرن هشتم و نهم هجری قمری است که بعد از تشرف به حج، در تبریز سکنی گزید و تحت حمایت سلطان جلایر قرار گرفت. از آنجا که سلطان حسین جلایری یکی از ارادتمندان کمال‌الدین خجندی محسوب می‌شد، در محله بیلانکوه باغچه‌ای را به شیخ هدیه کرد و در آنجا خانقاهی برای وی بنا نمود و از این زمان باغ مذکور به «باغ کمال» مشهور شد.
📸 عکس: پرستو تیموری

جستجو در سایت