🔸بازار مظفریه از بازارهای تاریخی تبریز است که با فرش های دستباف مزین شده. این بازار معماری بسیار زیبایی داشته و ساختار آن از زمان بنا، تغییر چندانی نداشته است. اگر قصد دارید خانه خود را با فرش های منحصر به فرد هنرمندان تبریز مزین کنید، این بازار بهترین انتخاب است.
🔸قیمت یک فرش به عواملی چون نقش فرش، ابعاد فرش، تعداد رج فرش، طرح فرش، ریزبافی فرش، مواد اولیه ی به کار رفته، کیفیت رنگ فرش و ضخامت آن بستگی دارد.   حتی در مورد فرش های تبریز می توان گفت که کهنگی و دست چندمی آن ها بر ارزش و قیمتشان می افزاید به گونه ای که به عنوان یک سرمایه می توان روی آن ها حساب کرد.
📸عكس: مهرداد صدق روحی

سایر جاذبه های پیشنهادی: