🔸پس از انتخاب مراغه به عنوان پایتخت از سوی هلاکو به تقاضای خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه ای بر تپه ای در شمال غرب شهر ایجاد شد. خواجه اقدام به تأسیس این رصد خانه کرد و زیج ایلخانی را در این رصدخانه تدوین نمود.
🔸این رصدخانه بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ بوده است. بزرگترین ابزار این رصدخانه در داخل برج استوانه ای قرار داشته است. این مجموعه به یک کتابخانه چهارصد هزار جلدی مجهز شده بوده و ابزارهای اخترشناسی مختلف نیز در آن وجود داشت.

📸عکس: ناصر پیمانی

سایر جاذبه های پیشنهادی: