ورنی، هنر دست اهالی منطقه ارسباران
🔹هنر اصیل و بومی ورنی بافی بیشتر در بین عشایر و روستاهای منطقه ارسباران رواج دارد به طوری که  جمعیت بسیاری از منطقه به تولید این صنعت دستی اشتغال دارند و هزینه امرار معاش خود را از تولید ورنی تامین می‌کنند.
🔹"ورنی" در میان عشایر شاهسون و روستاهای کلیبر، خداآفرین، هوراند و روستاهای بخش مرکزی از رونق قابل توجهی برخوردار بوده و در زمان کنونی کشور ما تنها صادرکننده این صنایع دستی است.
🔹نقشه ورنی نشانگر اعتقادات، آداب، رسوم و باورهای مردم این منطقه است و بیشتر در بافت آن از تخیلات ذهنی و شکل حیوانات و پرندگان استفاده می‌شود، معمولا برای رنگ‌بندی ورنی از رنگ‌های لاکی، کرم، آبی روشن، سفید و پیازی استفاده شده و در ابعاد مختلف به بازار عرضه می‌شود.
🔹ضخامت ورنی کالایی بین گلیم و فرش است که مانند سایر گلیم‌ها به صورت ذهنی و بدون نقشه از پیش تهیه شده به وسیله زنان و دختران عشایر و روستائیان منطقه ارسباران بافته می‌شود.
📸عکس: ستار یاری

سایر جاذبه های پیشنهادی: