🔸خانه رستگار در خیابان ارتش جنوبی واقع شده و در سال ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۰۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
🔸این خانه از سه طبقه تشکیل شده است. دارای دو ورودی از قسمت غرب و شمالی است. طبقه زیرین این خانه، که دارای دیوارهای آجری و تفلیسی است، با طاق های گهواره ای متقاطع پوشیده است.
🔸در ضلع شرقی طبقه همکف، اتاق های متعددی وجود دارد که مشرف به خیابان می باشند و به واسطه یک راهرو به هم دسترسی دارند. ورود به طبقه اول از طریق راه پله که در فضای ورودی قرار گرفته صورت می گیرد. در طبقه اول نیز یک راهرو، دسترسی به اتاق ها را ممکن می سازد.
🔸نمای ساختمان، از بیرون و حیاط دارای ازاره و پایه های سنگی از سنگ محلی اسپرخان و دارای آجری با قاب بندی های متنوع است.
📸عکس: هاتف عظیمی

سایر جاذبه های پیشنهادی: