آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .🔸یكی از مکان های زیبا و مقدس، مسجد میرپنج خامنه است که در تاریخ ١۲۸۴ ه.ق، توسط حسین خان میرپنجه-سردار توپخانه مظفرالدین شاه قاجار-بنا نهاده شده است. این مسجد، تنها مسجد منقش شهرستان شبستر می باشد. بنای مسجد، خشتی با تیرهای چوبی است.
🔸 این اثر، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۶، با شماره ثبت ۱۹۵۷۹، به عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.

📸عکس: سجاد ملّاتقی زاده

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

زمان

سه شنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰

............................