برای شناخت آدمیان ، به جای کنکاش در اندیشه ی تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .📸 عکس: مهرداد صدقی

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

زمان

سه شنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰

............................