💢طبیعت زیبای روستای ایلان کش کلیبر و پخت نان محلی توسط مردم اصیل و بومی روستا
🔸این روستا در 55 کیلومتری کلیبر در مسیر گردشگری مکیدی و آق داغ قرار دارد.
📸عکاس: احد قهرمانی

جستجو در سایت