مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

✅ پل پردلیس خونج (کاغذکنان) میانه
🔸پل پردلیس بر روی رودخانه قیزیل اۆزن واقع است. این پل دارای ۹ دهنه بوده که طاق چهار دهنه آن خراب شده است.
🔸این پل معبر کسانی بود که در جهت شمال و جنوب از اردبیل می‌گذشتند. بسیاری از سیاحان و مأموران داخلی و خارجی که از ایران به قفقاز و روسیه و بلعکس گذر می‌کردند ناگزیر از این پل، که در خاک خونج قرار داشت، می‌گذشتند.
🔸قدیمی‌ترین منبع تاریخی که از جاده خونج به اردبیل و این پل یاد می کند کتاب مسالک و ممالک استخری است. نویسنده در ذکر مسافت آذربایجان از اردبیل تا زنجان می‌نویسد: «از اردبیل تا پل پردلیس قیزیل اۆزن دو مرحله و از آنجا تا خونج دو روز راه، و از خونج تا توث‌سواران یک روزه، و از توث‌سواران تا زنگان یک روزه.»
🔸آدام اولئاریوس در سال ۱۶۳۷ میلادی از این پل تصویری تهیه کرده است که بر روی آن کاروان هیئت نمایندگی آلمان مشاهده می‌شود که از طرف راست به چپ پل را طی می‌کند.
🔸از تاریخ دقیق احداث این پل که در قرون سوم و چهارم هجری وجود داشته اطلاعی در دست نیست. این پل در دوره صفویه به دستور شاه طهماسب اول تعمیر یا تجدید بنا شده است.

سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰