میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .

💢بازار تاریخی تبریز در یک روز بارانی
📸عکس:  فرزاد عظیمی

مطالب مرتبط:

فرتوری ناب از بازار کهن تبریز

نمایی بسیار زیبا از عمارت تاریخی شهرداری تبریز

خانه امیر نظام گروسی تبریز

کارخانه کبریت سازی توکلی تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰