دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست .

💢چشم اندازی متفاوت از کلیسای سنت استپانوس جلفا
📸عکس: رعنا قانی زاده

مطالب مرتبط:

بقعه سید محمد آقا جلفا

نمای زیبا از کلیسای سنت استپانوس جلفا

کلیسای سنت استپانوس جلفا

روستای زیبای پلکانی اشتبین جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰