رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

🔆جلوه ای از معماری زیبای بازار تاریخی سرپوشیده تبریز
📸عکس: محمد حسامیان

مطالب مرتبط:

خانه تاریخی حریری تبریز

موزه سنجش تبریز

موزه سنجش تبریز/ با شرح

طبیعت زیبای پاییزی پارک منظریه تبریز

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰