در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

💢نمایی از در ورودی کلیسای سنت استپانوس جلفا
📸عکس: ملک ناصر قربان زاده

مطالب مرتبط:

پارک کوهستان جلفا

طبیعت بهاری کلیسای سنت استپانوس جلفا

بازدید گردشگران لهستانی از کلیسای سنت استپانوس جلف

پارک کوهستان جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰