پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

🍀طبیعت زیبای روستای سیه سران بخش مرکزی هادیشهر  جلفا
📸عکس: بهروز مرادی

مطالب مرتبط:

حس خوب زندگی در دل کرانهای روستای تاریخی صخره ای ک

گورستان تاریخی روستای زوارق بناب

روستای تاریخی صخره ای کندوان

منظره ای زیبا از پاییز در کلیسای سنت استپانوس جلفا

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰