هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .

 

🔴 بازار تاریخی تبریز
📸 عکس: سید مرتضی موسوی

مطالب مرتبط:

مسجد جامع تبریز

خانه صدقیانی تبریز

قابی زیبا از پنجره های اُرُسی در هتل بوتیک ارسی تب

کوه های رنگی آلاداغلار جاده تبریز _اهر

یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰