کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است.

⭕️ غروب در تفرجگاه سرسبز عینالی تبریز
📸 عکس: هادی درخشان

مطالب مرتبط:

شیرینی های سنتی تبریز

حال و هوای برفی خانه تاریخی اردوبادی تبریز

پاییز هزار رنگ تفرجگاه شاهگلی تبریز

فرجگاه ائل گلی تبریز در سیزدهمین روز بهار

جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰