آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن خویش هستند بزهکاران روزگارند

گردشگرانِ بی گردش!

نگاهی کوتاه به مسائل گردشگری شهر تبریز


بخش نخست؛ راهنمایان گردشگری

امیر ثناجو/ روزنامه طرح نو، 14 اسفند 95، شماره 1024

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group