دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها

شهر، زیر پای آنهاست!

 

« نگاهی کوتاه به پیامدهای بلند مرتبه سازی در شهر تبریز»

 

امیر ثناجو/ روزنامه­ ی طرح نو، شنبه، 25 دی ماه 1395، شماره 983 

 

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group