زین مرکز شهر، نالانم!

« نگاهی کوتاه به بافت و مسائل شهری خیابان جمهوری تبریز »

امیر ثناجو/ روزنامه طرح نو، شماره 1017

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید