دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها

 

 

 


زین مرکز شهر، نالانم!

« نگاهی کوتاه به بافت و مسائل شهری خیابان جمهوری تبریز »

امیر ثناجو/ روزنامه طرح نو، شماره 1017

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group