آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن خویش هستند بزهکاران روزگارند

تبریز در دوره قاجار

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group