صهیونیست‌ها از راه مظلوم نمایی تلاش دارند برای خود مشروعیت فرهنگی و سیاسی دست و پا کنند. بسیاری از مردم جهان امروزه بیشترینه دروغ‌های یهود بین الملل و بنگاه‌های صهیونیستی را باور کرده اند غافل از اینکه صهیونیست‌ها در طی سده‌های طولانی همیشه توانسته اند از طریق موذیگری و دروغگویی موجودیت خود را حفظ کنند. از سوی دیگر از راه رباخواری و موارد همانند ثروت‌های انبوهی را گرد آورده اند. امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان در دست یهودی‌های صهیونیست است. به تبع آن بسیاری از بنگاه های فرهنگی همانند سینما، تلویزیون و مجلات در خدمت تبلیغ ارزش‌های جهود تلاش می‌کنند.

   جهودها و کسانی که از اندیشه‌های آنان تاثیر گرفته اند برای مردم جهان برابری، بی وطنی و سایر ارزش‌های ضد انسانی را در لفافه ی واژه‌های زیبا تجویز میکنند ولی در میان خود در ضمیر خویش به هیچیک از این ارزش ها باوری ندارند.

   جهانی سازی و از بین بردن تفاوت‌ها میان ملل، امروز به عنوان شعبه ای از اندیشه جهان وطنی که از سوی فراماسونری نیز به شدت حمایت و تبلیغ می‌شود در همین چارچوب قرار دارد.

   اصولا فراماسونری دارای ریشه‌های قوی ِ یهودی است و بسیاری از ارزش‌های این مسلک را در اصول خود جا داده است. فراماسونری در ایران تبدیل شد به ستون پنجم نیروهای استعمارگر به ویژه انگلستان برای تضعیف قدرت ایران و تجزیه سرزمین‌های ایرانی از یکدیگر. علاوه بر اینکه کمابیش همه ی قراردادهای تجزیه ایرانزمین از یکدیگر به معاونت یا مباشرت و یا تثبیب فراماسون‌های به ظاهر ایرانی منعقد گردیده ست، باید گفت بیشتر فراماسون های ایرانی نیز یهودی تبار بوده اند و یا در گذشته اجداد یهودی داشتند. پس از جنگ جهانی دوم جهودهای عرب از عراق و فلسطین و لبنان در قالب راننده و مهندس و سرمایه دار به ایران آمدند و در این کشور ظاهر ایرانی به خود گرفتند و بسیاری از لژهای ماسونی از سوی اینان هدایت گردید. شمار این عده از ماسون ها به اندازه ای زیاد است که ارائه فهرستی از آنان دشوار خواهد بود.

   از این روست که مبارزه با صهیونیسم جهانی و سیاست‌های آن یکی از وظایف هر فرد میهن پرست  به شمار می‌رود. در این راه نیز به هیچ عنوان نباید فریفته سیاستهای عوام فریبانه و هولوکاست محور آنان شد.

   در عین حال هرگز فراموش نمی‌کنیم که هم اکنون نیز سیاست‌هایی از سوی سرمایه داران صهیونیست در غرب (که برای قدرت گیری جهودهای قشری و ضد بشر تلاش می‌کنند) در حال پیاده شدن است که قدرت ملت ایران را در منطقه هدف قرار داده است. یهودی‌ها دوشادوش انگلستان ایدئولوژی دروغین پان ترکیسم/پان تورانیسم را به سیاست مداران ترک تلقین کردند تا هم منافع انگلستان در برابر روسیه تزاری حفظ شود و هم قدرت ملت ایران مورد تهدید قرار گیرد.

   با وجود اینکه کورش بزرگ و داریوش بزرگ هخامنشی از دید مهربانی و انسانیت با مردم اسیر یهودی در دوره باستان برخورد کردند،این قوم در قضیه پوریم در عرض یک شب هزاران ایرانی نخبه را قتل عام کردند تا منافع خود را در دربار ایران حفظ کرده باشند و این تنها نمونه ای از منش و اخلاق نژادی یهودیان صهیونیست می‌باشد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید