آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

تو دل، در کرده های خود اسیری 
غم ما را چرا بالا بگیری 
من اندر کودکی هات در شگفتم
فریبی را محبت می پذیری

انیسه منان اوا 

---      

Ту дил, дар кардахои худ асири, 
Гами моро чаро боло бигири. 
Ман андар кудакиҳот дар шигифтам 
Фиреберо мухаббат мепазири

Аниса Маннанова
 
 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید