تو دل، در کرده های خود اسیری 
غم ما را چرا بالا بگیری 
من اندر کودکی هات در شگفتم
فریبی را محبت می پذیری

انیسه منان اوا 

---      

Ту дил, дар кардахои худ асири, 
Гами моро чаро боло бигири. 
Ман андар кудакиҳот дар шигифтам 
Фиреберо мухаббат мепазири

Аниса Маннанова
 
 

 

 

 

 

 

 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU