آرزو کردم ، که می آیی 
از کتاب لغت تقدیر 
واژه ی تلخ جدایی را می زدایی 
من زمستان ابد را
در بهاران نگاهت می کنم زایل
جامه دانت را گشا ، شاید
نوجوانی مرا آورده باشی
آن جوانی که من آغاز بخشیدم 
با حروف تو
ای گل سرخم تو را من دوست می دارم 
دختر شیطان پریواری 

ادیبه خجندی 

-----                    

Орзу кардам,ки меои,
Аз китоби лугати такдир,
Вожаи талхи чудоиро мезудои,
Ман зимистони абадро ,
Дар бахорони нигохат мекунам зоил.
Чомадонатро кушо ,шояд.
Навчавонии маро оварда боши.
Он чавоние, ки ман огоз бахшидам
бо хуруфи ту.
—Эй гули сурхам, туро ман дуст медорам
Духтари шайтон паривори.....

Адиба Хуҷандӣ
 
 
 
 
 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU