اسکندر ختلانی
اگر زنده بود، امروز ۶۲ ساله می‌شد. از مرگ فجیعش در مسکو ۱۶ سال می‌گذرد.

یکی از چکامه‌های ماندگار زنده‌یاد:

در خون من غرور نیاکان نهفته است
خشم و ستیز رستم دستان نهفته است
در تنگنای سینهٔ حسرت کشیده ام
گهوارهٔ بصیرت مردان نهفته است
خاک مرا جزیرهٔ خشکی گمان مبر
دریای بی‌کران و خروشان نهفته است
خالی دل مرا تو ز تاب و توان مدان
شیر ژیان میان نیستان نهفته است
پنداشتی که ریشهٔ پیوند من گسست
در سینه ام هزار خراسان نهفته levitra vs viagra است.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید