آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن خویش هستند بزهکاران روزگارند

 

 

 

چو کوه های پامیر غرورم بلند
زبانم گوارا و برتر ز قند
دلیری ز شاهنامه خوانی کنم 
منم آریایی و عارم دو چند

رعنا زایردخت

***

ЧУ куххои Помир гурурам баланд,
Забонам гуворову бартар зи канд.
Далери зи Шохномахони кунам,
Манам ориёиву орам дучанд .
 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


Template Design:Dima Group