من همان رَوشن، همان جمشید*من،
با تمسخُر آن که می گویید، من
مُتهم در کلِّ بد بختی تان،
ریشه ی صد جُرم یا سختی تان

بس که تاجیکم، گناهم این بس است،
آنکه روسی را نداند، ناکس است
روسیّه تر نیست در روسیه کس،
از برای «روسپیدان» دسترس

با مسلمانیِ خود عیسی ترم،
چون صلیب خَلقتان را می برم
سایه ام سنگین تر از جانِ شما،
گُنگ و کور و کر چو وجدانِ شما

دست و پا زنجیرِ قانونم ببست،
قامتم در زیر بارِ آن شکست
بر خود اطمینان و باور داشتم،
از همین رو کتف و سر برداشتم

دستِ امدادِ وطن نه بر سَرَم،
می نجستم مِهرش از ما اندَرم
من برای خویشتن گشتم پدر،
زحمت و کوشش نمودم مُعتبر

ای که جویای مزایای نویی،
یا برای حِزب آرای نویی،
یا مقاماتِ حریص رشوه خور،
تشنه ی خونِ منید و ناصبور

می کنم هر لحظه با مرگم نبرد،
در تلاشِ زندگی ام همچو مرد
روحِ من باشد شکستی ناپذیر،
چهره ی فرزند و زن کردم دلیر

من که هستم، برترم از داشتن،
آدمَم، تا آدمت پنداشتم
حقّ انسانیِ من امّا کجا است؟
با که باید گفت حقّ اَم ناسزا است؟

یادگاری از حقِ دُزدیده ام
باشد این دیوار و خِشتِ چیده ام
این بناهای شناسِ ناسپاس،
هیکلی** از قهرمانِ ناشناس

من ولی خود بی نشان و نام نی،
این نشانِ نقطه و فرجام نی
نامِ خود را بر جگربندم دِهم،
شأن اِنسانی به فرزندم دِهم

همچو اَجدادِ بزرگ و نامدار
این مَنَم سازنده و بُنیادکار
شهریارِزاده ی خورشید من،
از تبارِ رَوشَنِ جمشید من

شهناز بی نظیر( ШАХНОЗИ БЕНАЗИР) از تاجیکستان
_________________________

*رَوشن و جمشید، نامِ قهرمانانِ مُضحِکی است در برنامه های تلویزیون روسیه ترسیم شده از مهاجرانِ کاریِ آسیای میانه و از جمله تاجیک؛

**هیکل= تندیس ,مُجسّمه؛

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید