آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

از بخارایم، اصیلاً تاجيکستانی‌ستم
شهروند مشهد و شیراز، ایرانی‌ستم

رستم و سهراب و فردوسی، منم کاخ بلند
رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستم

مادر بومسلم و زایندۀ کاووس و کَی
مخفی‌‌ام، فرزانه‌ و سیمین، کاشانی‌ستم

مرز را بردار آقا، آشنای سابقم!
«بوی جوی مولیانم» صلح و پیمانی‌ستم

دردهایت، دردهایم، رنج‌هایت، رنج‌هام
سرخ‌تر از خون تو، لعل بدخشانی‌ستم

خانه‌ام تقسیم در جغرافیای پارسی‌ست
کابل و کولاب و تهرانم، خراسانی‌ستم.

نجيب بارور

******

Чугрофиёи порси

Аз Бухороям, асилан точикистонистам
Шахрванди Машхаду Шероз, иронистам

Рустаму Сухробу Фирдавси, манам кохи баланд
Рудакиям, Чомиям, ашъори Хоконистам

Модари Бумуслиму зояндаи Ковусу Кай
Махфиям,Фарзонаву Симин,кошонистам

Марзро бардор ого, ошнои собикам,
"Буи чуи мулиёнам" сулху паймонистам

Дардхоят дардхоям, ранчхоят ранчхом
Сурхтар аз хуни ту лаъли бадахшонистам

Хонаам таксим дар чугрофиёи порсист
Кобулу Кулобу Техронам, хуросонистам

Начиби Борвар
 
 
 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید