لباس ملی مردم خوارزم، فرغانه، سرخان دریا و بخارای شریف

Либоси миллии мардуми Хоразм, Фаргона, Сурхондарё ва Бухорои Шариф

 

 

 

 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU