ﺻﺪ حیف ، ﮐﻪ ﻟﻌﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﺩﺍﺩﯾﻢ،
ﺧﺎﮎ ﻭ ﮔﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻥ ﯾﻐﻤﺎ ﺩﺍﺩﯾﻢ .
حیفا ، ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ،
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ، ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺩﺍﺩﯾﻢ .

ﺍﻋﻼ

Сад ҳайф ,ки лаъли худ ба савдо додем,
Хоку гили худ ба хони яғмо додем .
Ҳайфо,ки аз хиёнати бӯқаламун,
Аз даст Самарқанду Бухоро додем.

Аъло

 

 


 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU