زادروز آقای محمد نعیم رحیم، شاعر عزیز و هموند گرامی برگه سمرقند و بخارا را گرامی می داریم و به ایشان شادباش می‌گوییم. برای این شاعر عزیز آرزوی تندرستی، شادکامی و سرافرازی داریم.

ﮔﻞِ ﻣﻮﯾﺖ ﻃﻠﺴﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺎﺷﻖ
ﺯﺑﺎﻧﺖ ﻭﺯﻥ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺏ ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﻭﺍ ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﻴﺎﻥ ﺳﯿﻨﻪﯼ ﺑﯽﺗﺎﺏ ﻋﺎﺷﻖ

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید