زادروز آقای محمد نعیم رحیم، شاعر عزیز و هموند گرامی برگه سمرقند و بخارا را گرامی می داریم و به ایشان شادباش می‌گوییم. برای این شاعر عزیز آرزوی تندرستی، شادکامی و سرافرازی داریم.

ﮔﻞِ ﻣﻮﯾﺖ ﻃﻠﺴﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺎﺷﻖ
ﺯﺑﺎﻧﺖ ﻭﺯﻥ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺏ ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﻭﺍ ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﻴﺎﻥ ﺳﯿﻨﻪﯼ ﺑﯽﺗﺎﺏ ﻋﺎﺷﻖ

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید