cialis sans ordonnance

ﮔﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻫﻴﭻﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﻱﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻴﺪﻱ
ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻻﻱ ﺳﻨﮕﻼﺥﻫﺎﻱ
ﺭﻭﻱ ﺗﻨﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ...
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪ ...
ﺷﺎﻳﺪ
ﺭﻭﺯﻱ
ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ
ﺳﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻃﺮﻑ ﭘﺮﺕ ﻛﻨﺪ
ﻳﺎ
ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺧﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻃﺮﻑﺗﺮ ﭘﺮﺕ ﻛﻨﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﻱ
ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ...
ﺩﻫﺎﻧﻢ
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ...

ﺫﮐﯿﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ


مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:Dima Group