دلم را برد نگاه مهربانت 
شدم عاشق به چشمان خمارت 
گذشتم از همه خوبان عالم 
که مانم تا قیامت در کنارت 

چو روزی ما و تو با هم بیاییم 
برم از دل همه گرد و غبارت 
تو با گل های دیگر فرق داری 
خزانی ره نیابد بر بهارت 

عزیزم دوستت دارم همیشه 
کنم هم جان و هم دل را نثارت 
غمت را می خورم تا غم نبینی 
خودم هستم عزیزم غمگسارت 

همه دم از خدا دارم تمنا 
الهی نیک باشد روزگارت 
کنار پنجره باران گواه است 
یکی باشد همیشه بی قرارت

صنیفه 
---                                           

Диламро бурд нигохи меҳрборат.
Шудам ошиқ ба чашмони хуморат.
Гузаштам аз ҳама хубони олам.
Ки монам то қиёмат дар канорат.

Чу рӯзе мову ту бо ҳам биёем
Барам аз дил ҳама гарду ғуборат
Ту бо гулҳои дигар фарқ дорӣ
Хазоне раҳ наёбад бар баҳорат.

Азизам дӯстат дорам ҳамеша
Кунам ҳам ҷону ҳам дилро нисорат
Ғаматро мехурам то ғам набинӣ
Худам ҳастам азизам ғамгусорат

Ҳама дам аз Худо дорам таманно
Илоҳӣ нек бошад рӯзгорат!
Канори панҷара, борон гувоҳ аст
Яке бошад ҳамеша беқарорат....

(Санифа)
 
 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید