به دل کشتی تمام آرزویم               
به باد دادی همه عمر نکویم 
نمودی خاک راهم ای جفاکار 
غم و دردم خدایا بر که گویم 

ناز احمدی 

Ба дил кушти тамоми оризуям.
Ба бод доди хама умри накуям.
Намуди хоки рохам эй чафокор.
Гаму дардам Худоё бар,ки гуям.

Ноз Аҳмадӣ
 
 
 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU