آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صداي تو

صداي بغضناك من ز غم فرياد مي خواهد
ز عشقت ياد مي خواهد، ز تو امداد مي خواهد

صداي تو اتو سازد همه چين و جبينم را
صداي تو كند از دل ، كدورت ها و كينم را

صدايت بشنوم هر گه ، دلم از شوق مي بالد
اگر جورم كني ، بي شك ، دلم از درد مي نالد

صداي جانفزاي تو برايم صبح رنگين است
به اين دلواپسي هايم ، صدايت طعم شيرين است

صداي دلكشت را من هميشه از خدا خواهم
صدايم كن ، صدايت را ز درد و غم جدا خواهم 

مغفرت يوسفي
 ---

САДОИ ТУ

Садои буғзноки ман зи ғам фарёд мехоҳад.
Зи ишқат ёд мехоҳад, зи ту имдод мехоҳад.

Садои ту уту созад ҳама чини ҷабинамро,
Садои ту канад аз дил, кудуратҳову кинамро.

Садоят бишнавам ҳар гаҳ, дилам аз шавқ меболад,
Агар ҷаврам кунӣ, бешак, дилам аз дард менолад.

Садои ҷонфазои ту бароям субҳи рангин аст
Ба ин дилвопасиҳоям, садоят таъми ширин аст.

Садои дилкашатро ман ҳамеша аз Худо хоҳам,
Садоям кун, садоятро зи дарду ғам ҷудо хоҳам.

Мағфират Юсуфӣ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید