طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد


سمرقند و بخارا

عنوان
تو تحفه ی درگه خدایی بر من
بهشت من
گناهم را ببخشا مادر جان
ﻧﯿﺎﯾﺶ
روز زبان ملی
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻏﺰﻝ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻏﺮﯾﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ
ﺩﻻ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ
سر خم مباد هرگز
استاد صفر عبدالله
تمام من..
در خون من غرور نیاکان نهفته است
دلیری ز شاهنامه خوانی کنم
تو مپندار که آیین جهان یکرنگ است
بعد مستی عشق خواهد ماند
یادی از ﺟﻼﻝ ﺍِﮐﺮﺍﻣﯽ
ﮔﻞ ﺭﺍ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ
ﭼﻪ ﻧﺴﯿﻢِ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺗﻠﺨﯽ!
ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﮒ
از تبارِ رَوشَنِ جمشید من
شعری که موجب خشم شیخهاي عرب شد.
اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺧﻮﺵ ﺁﻫﻨﮓ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ
این دیارجنت آسا تاجیکستان من است
زادروز ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺧﺠﻨﺪﯼ
ﺑﯽ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮔﻬﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ
جغرافیای پارسی
ﺍﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
ﺭﻭﺡ ﺑﯿﺪﻝ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ، ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺁﯾﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟
ﺑﯿﻢ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻡ ...

جستجو در وب سایت

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:Dima Group