آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

انارستان های حاشیه رود ارس

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید