دل در غارت گرفت، ترک عمارت گرفت

 تا چه خرابی کند، عشق چو معمار شد...

 

 

تصویر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید