آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 


دومین بازدید درون شهری کارگروه گردشگری با عنوان «پرسه در شهر» با حضور مهندس امیر ثناجو (باستان سنج و پژوهشگر هنر و معماری)، دکتر رضا خلیلی ( مدیر عامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز) و دکتر نیما ولیزاده (طراح معماری یادمان شمس تبریزی باغ گلستان) در روز شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، از ساعت ۱۶ الی ۱۹، به عنوان یک بازدید علمی - گردشگری با محوریت بررسی و شناسایی ساخت و ساز های تاریخی و معاصر و مشکلات معماری - شهرسازی بوجود آمده، برگزار شد.

در این رویداد دکتر خلیلی از شروع همکاری های مشترک بین سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز و کانون معماران و شهرسازان خبر داده و به بررسی شرایط همکاری آتی پرداخته شد.

برنامه، با بازدید از کلیسای مریم مقدس و محله میارمیار آغاز گردید و پس از بازدید از کلیسای کاتولیک ها به محدوده باغ گلستان و خانه هنر تبریز رسید.

 دکتر نیما ولیزاده معمار یادمان شمس تبریزی در خصوص روند معماری این یادمان و نیز در باب مسائلی چون عوامل تاریخی، منظر شناسی و روند طراحی صحبت کردند.

این پرسه، در جهت آشنایی با تاریخچه و دگرگونی های شهری بافت مرکزی تبریز و معماری معاصر آن، بافت کهن محله میار میار و بناهای شاخص معماری آن، موقعیت تاریخی باغ گلستان و یادمان شمس تبریزی واقع در مرکز باغ همراه با گفت و گوی علمی بازدید کنندگان، برگزار گردید.