آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

دومین بازدید برون شهری کارگروه گردشگری با عنوان «سیر در روستا» با حضور امیر ثناجو (باستان سنج و پژوهشگر هنر و معماری) در روز جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، از ساعت ۷ الی ۱۸، به عنوان یک بازدید علمی - پژوهشی و تفریحی با محوریت بررسی و سنجش روستاهای تاریخی میلان و کهنمو جهت امکان تبدیل شدن به مراکز جاذب گردشگری برگزار شد.

این سِیْر، با بازدید از مسجد و حمام تاریخی و طبیعت میلان آغاز شده و پس از بازدید از مسجد و دو حمام تاریخی کهنمو، با گشت و گذار در دل طبیعت سرسبز کهنمو پایان یافت.

بازدید از این مناطق، جهت معارفه تاریخ، معماری و دورنمای روستاهای جنوب شرقی سهند، شناخت ویژگی های اکولوژیکی غرب سهند و مباحثه در باب پتانسیل های گردشگری و معمارانه منطقه برگزار گردید.