1)   میانگین وزن هر کدام از اعضای خانواده ی پادشاهی سعود چه قدر است؟

الف- زیر ۱۵۰ کیلو

ب- بالای ۱۵۰ کیلو

ج- هنوز روی باسکول نرفته اند

د-  به کسی ربطی ندارد

 

۲)  چرا خاندان آل سعود خیلی چاق هستند؟

الف- چو ن انسان‌هایی از دنیا بریده هستند و درویش وار زندگی می‌کنند

ب- چون تمام درآمد‌های نفتی عربستان را خرج مردمشان می‌کنند و خودشان گرسنه می‌مانند

ج- کلا عرب‌ها همه چیزشان بزرگ است (۱۸+)

د- صلاح هیکل خویش سعودی‌ها دانند

 

۴) نظم و برنامه ی حرکت اتوبوس‌های شهری و BRT بر اساس کدام معیار زمانی تنظیم می‌شود؟

الف) زمان گرینویچ

ب) ساعت خواب مسئولین

ج)  زمان اعصاب خوردی ملت

د)  میدان ساعت!

 

۵)  کدام  فیلسوف معاصر توانسته است ملت را کاملا به تمسخر و بازی بگیرد؟

الف- عبدالکریم سروش

ب-  دکتر عبدالکریم سروش

ج-  پروفسور عبدالکریم سروش

د- مهندس عبدالکریم سروش

 

۶)  چرا رژیم باکو با اسراییل رابطه ی خوبی دارد؟

 الف) چون الهام علی اف از بچگی حضرت موسی را دوست داشت

ب) چون هیچ ریگی در کفش اسراییل نیست

ج) صلاح مملکت خویش، علی اف‌ها دانند

د) به ما ربطی ندارد

 

۷) نظر شما درباره ی اختلاس چیست؟

 الف) در مقایسه با کشور‌هایی همچون گینه، کومور، موزامبیک و… اقتصاد کشور پاک است

ب) اگر اختلاس کنندگان از کشور فرار نکنند این کار اشکال ندارد

ج) اختلاس خیلی بد است

د) کار، کار انگلیس است

 

۸)  این سخن از کیست؟         ” هر جا سخن از اعتماد است، من هِر هِر می‌خندم”

الف) مدیر عامل سابق بانک ملی

ب) محمد رضا خاوری

ج) از خادمین صدیق و شریف کشور

د) از فلنگ بسته‌های فعلی

 

۷)  تنها روزنامه ی موثق و غیر طنز کشور کدام است؟!

الف- کیهان   ب- ک.یهان              ج- کی.هان          د-   کیها.ن

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU