جلوه هایی از طبیعت زیبای جاده  هریس- مشگین شهر

📸 عکس: سعید رضایی